انجمن ارزهای رمزنگاری روسیه و صدور گواهی نامه

انجمن ارزهای رمزنگاری روسیه و صدور گواهی نامه

روسیه و صدور مجوز ارزهای رمزنگاری

انجمن ارهای رمزنگاری شده ی روسیه، برنامه ی صدور گواهی نامه ی ارزهای رمزنگاری شده را راه اندازی نمود.

طی این تصمیم، متقاضیان ارزیابی میگردند و گواهی صلاحیت برای آنها صادر میگردد .

اعتبار این گواهی از طریق سایت انجمن ارزهای رمزنگاری روسیه، قابل پیگیری می باشد.

به آن دسته از متقاضیانی که موفق به کسب نمره ی مورد نیاز جهت گرفتن گواهی نشده اند، پیشنهاد آموزش و ارتقاء سطح داده میشود.

برنامه ی گواهی ارزهای رمزنگاری شده

انجمن ارزهای رمزنگاری شده ی روسیه، در روز چهارشنبه 5 سپتامبر، خبر از صدور مجوز برای فعالان این صنعت را اعلام نمود.

در این روز انجمن روسیه، جزئیات طرح صدور مجوز را اعلام نمود. و همینطور بیان نمود که این طرح آماده است و در ماه آینده را اندازی خواهد شد.

سیستم صدور گواهی نامه بر اساس چند معیار خواهد بود. این معیار ها عبارتند از بیان گزارشات، گردش کار، خدمات مشتریان، حقوق و دستمزدها، ریسک ها و سودها می باشد.

جزییات برنامه

این خبر می گوید: هر دو طرف فروشنده و خریدار میتوانند در این سیستم حضور داشته باشند. همچنین صدور این گواهی نامه از طرف انجمن روسیه،  رایگان نیست! چرا که باید تضمینی وجود داشته باشد تا فردی که، دارای مجوز سیستم و اختیار مدیریت پول افراد دیگر است، سرمایه ی خودش نیز در میان است.

گواهی نامه ارزهای رمزنگاری شده ی روسیه، سطوح مختلفی خواهد داشت که از مبتدی تا پیشرفته سطح بندی شده است تا برای افردا با سطح تجربه ی مختلف دسترسی های مشخصی را تعیین نماید.

 

social position

Share this post