چه کسی معتقد است بیت کوین، در پایان سال به 20000 دلار میرسد؟

چه کسی معتقد است بیت کوین، در پایان سال به 20000 دلار میرسد؟

آخر سال و کما کان پیش بینی های خوش بینانه ی  بیت کوین 

اگر چه بیت کوین این روزها در حوالی 3400$ محصور شده است و این رقم  یعنی کاهش حدود 84% درصدی در ماه دسامبر می باشد، با تمام این احوال تحلیل گران و متخصصانِ حوزه ی بیت کوین، خوش بین هستند.

بر اساس نظر سنجی ها در Finder.com میانگین قیمت پیش بینی شده ی بیت کوین تا پایان سال جاری 6778 دلار می باشد.

این یعنی افزایش قیمت 100% نسبت به قیمت حال بیت کوین می باشد.

Loerg Molt یکی از بنیانگذاران بیت کوین در مدرسه ی ساتوشی، پیش بینی بسیار خوشبینانه ای را، مبنی بر رشد قیمتی بیت کوین تا 20000$ در یک ماه را ارائه کرد.

تحلیل فنی بیت کوین

با این حال تعداد زیادی از کارشناسان نیز، انتظار کاهش قیمت بیت کوین را دارند.

این روزها شاهد قیمت 3200 دلاری بیت کوین بعد از عبور از سطح حمایتی 3211 بوده ایم.

در صورت شکستن مجدد این سطح انتظار ریزش قیمت بیت کوین تا 3000 دلار را داریم.

و در این سطح از قیمت احتمالا سفارشاتِ خریدِ تازه، سبب بهبود و افزایش مجدد قیمت میگردد.

قیمت بیت کوین در صورت حرکت صعودی، افزایش تا سطوح 3800 و سپس 4000 را در پیش رو دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

social position

Share this post