کیف پول چیست؟

کیف پول چیست؟

کیف پول بیتکوین و کریپتوکارنسی چیست؟

کیف پول بیتکوین و کریپتوکارنسی، اولین گام در استفاده از بیتکوین و کریپتوکارنسی می باشد.

چرا؟

” کیف پول ” اساسا معادل حساب بانکی می باشد. این اجازه را میدهد تا شما بیتکوین و دیگر سکه ها را دریافت، ذخیره و سپس آنها را به دیگران ارسال نمایید.

شما میتوانید یک کیف پول را رابط میان خود و شبکه ی بیتکوین و ارزهای رمزنگاری شده بدانید، همانند حساب بانکی شما، که رابط میان شما و سیستم بانکی می باشد.

کیف پول ها دارای دو کلید عمومی و خصوصی می باشند.

در واقع، جهت ارسال ارز و یا دریافت ارز نیازی به در اختیار گذاشتن کلید خصوصی کیف پول نمی باشد. و کلید خصوصی می بایست فقط در اختیار خود شخص محفوظ بماند.

کلید خصوصی کیف پول خود را در اختیار دیگران قرار ندهید!

به طور خلاصه :

کیف پول بیتکوین و یا دیگر ارزهای رمزنگاری شده، چه به صورت وب سایتی، چه سخت افزاری و چه صورت هایی دیگر از کیف پول، در واقع مدیریت کلید خصوصی را برای شما انجام میدهند.

این مقاله به شما کمک میکند تا بتوانید بهترین و مناسب ترین کیف پول خود را انتخاب نمایید.

social position

Share this post