(Binance Coin (BNB چیست؟

(Binance Coin (BNB چیست؟

Binance Coin با نماد BNB نمایش داده میشود.

BNB یک ارزِ دیجیتالِ غیر متمرکزدر سیستم باینانس می باشد.

نام Binance، ترکیبی از Binary (یک نوع معامله می باشد) و Finance (مالی) می باشد.

از سال 2019، بسیاری از شرکت ها BNB را به عنوان یک فرم پرداخت پذیرفته اند.

social position

Share this post