Fetch یا FET چیست؟

Fetch یا FET چیست؟

مروری بر عملکرد Fetch یا همان FTE

Fetch با نماد FTE نمایش داده میشود.

Fetch یک ارزِ دیجیتالِ غیر متمرکز می باشد که توسط آن عاملان نرم افزاری به طور مستقل،

قادر به انجام کارهای اقتصادی مفید می باشند.

این بدان معناست که عاملان نرم افزاری، میتوانند کارهای خود از قبیل ارائه ی اطلاعات و یا خدمات را با استفاده از ارز دیجیتال Fetch و بدون نیاز به واسطه انجام دهند.

این عوامل میتوانند به عنوان نهادهای دیجیتال، شکلی از زندگی باشند که افراد را قادر میسازند تا به طور مستقل تصمیم گیری و عمل کنند همچین از طرف ذینفعانشان نیز می توانند وارد عمل شوند. (به طور مثال در شرکت های خصوصی و دولتی)

Fetch یا همان FET، با استفاده از چهارچوب باز اقتصادی (OEF)، بر پایه ی تکنولوژی منحصر به فرد هوشمند، برای ارائه ی کارایی بالا و انجام معاملات ارزان می باشد.

Fetch یا به عبارتی FET، به سیستم های موجود امکان استفاده سریع و راحت، از اقتصاد قدیمی در چارچوب جدید را میدهد. به اینصورت که میتوانند به راحتی با اتصال به Fetch سریعا فرمت جدید را به دست آورند.

ما در دنیای پیچیده ای زندگی میکنیم که می بایست راه های ساده ی انطباق را بیابیم نه چگونگی رخ داد آن انطباق ها با خودمان را!

سیستم های متمرکز برای حل مشکلات پیچیده ی امروزی تا اندازه ای مناسب می باشند.

اما آنها قادر به عملکردِ با هم، جهت یافتن تمام ریز راه حل ها نمی باشند.

پیشنهاد ما به شما یک سیستم غیرمتمرکز و باز می باشند که تعداد زیادی از موارد ساده میتوانند بدون نظارت و مدیریت شخص سوم و بدون نیاز به بررسی های پیشین، با یکدیگر همکاری کنند.

Fetch با ایجاد یک دنیای دیجیتالِ غیرمتمرکز، این امکان را برای شما فراهم می آورد.

دنیایی که یک هوش عظیم جمعی به طور مرتب پاسخگوی شما می باشد.

در این دنیا اطلاعاتی وجود دارد که میتواند سود و پیشرفت شما  را به ارمغان بیاورد.

Fetch دنیایی با امکان حذف فاصله ها و قدرت تبادل راحت برای فرد را به وجود آورده است.

FET راه حل رفع مشکلات جهت انجام تعداد زیادی مبادلات و معاملات کوچک با استفاده از دنیای دیجیتال را ممکن می سازد.

 

ما اقتصاد قدیمی را تصحیح نمیکنیم، بلکه یک صورت جدید از اقتصاد را ارائه میدهیم.

social position

Share this post