ICON

ICON  چیست و چگونه کار میکند؟

RANK : 37

تکنولوژی  ICON، کاربردی شبیه بانک، شرکت های کارگزاری ، بیمارستان ها و دانشگاه ها در دنیای واقعی، را دارد.

ICON یک بلاکچین عمومی همانند بیتکوین و یا اتریوم نمی باشد.

ICON همانند یک رابط و واسطه میان بلاکچین های مختلف، برای ساخت یک شبکه ی ارزشمند و مقیاس پذیرتر، قرار میگیرد.

هسته ی مرکزی ICON، شامل یک سیستم مدیریتی و  یا هوش مصنوعی شفاف جهت تقویت سیستم و ایجاد شبکه ی پایدار، می باشد.

 

 

 

 

social position

Share this post