استخر (POOL)، استخراج بیتکوین چیست؟

استخر (POOL)، استخراج بیتکوین چیست؟

آیا میخواهید وارد استخر (POOL)  استخراج بیتکوین شوید؟

استخرِ  (POOL) استخراج بیتکوین به ماینرها اجازه میدهد تا با سرعت و قدرت بیشتری بیتکوین استخراج (Mine) نمایند.

استخر (POOL) به ماینرها کمک میکند تا به بلوک های بیشتری دسترسی پیدا کنند.

در این میان مسایلی نیز در خصوص استخرهای استخراج بیتکوین وجود دارد!

استخر استخراج بیتکوین شامل تعدادی ماینر (استخراج کننده) می باشد که با پیوستن به این استخر تعهد میکنند که هم خود کمکی برای استخراج (ماین) بیتکوین بقیه باشند و هم از حضور باقی افراد جهت دستیابی به بلوک های بیشتر استفاده کنند.

این نمودار توزیع توان میان استخرهای استخراج بیتکوین را نمایش میدهد.

social position

Share this post